#

Poplatky, příspěvky

a další

Členské příspěvky a poplatky

Při pohybu v areálu cvičiště je nezbytné dodržovat řád cvičiště.

Řádní členové musí odpracovat minimálně 8 brigádnických hodin za rok. Ostatní členové pak musejí odpracovat minimálně 4 brigádnické hodiny za rok.
V případě nesplnění svých povinností je člen povinen uhradit poplatek 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.
Tento poplatek je nutné uhradit i v případě, že v následujícím roce již členem nebude.

Číslo účtu 6062360623/2010

Stávající členové klubu

Druh členství Roční poplatek
Dospělí 950 Kč
Děti do 15 let 700 Kč
Důchodci 700 Kč
Na mateřské (rodičovské) dovolené 700 Kč

Žadatelé o členství v klubu

Členské příspěvky pro nové členy klubu. Cena členství se liší dle čtvrtletí, ve kterém je podaná přihláška.
Druh členství 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
Dospělí 1400 Kč 1250 Kč 1100 Kč 950 Kč
Děti do 15 let 1150 Kč 1063 Kč 975 Kč 888 Kč
Důchodci 1150 Kč 1063 Kč 975 Kč 888 Kč
Na mateřské (rodičovské) dovolené 1150 Kč 1063 Kč 975 Kč 888 Kč

Ostatní poplatky

Druh poplatku Cena
Užívání kotce 120 Kč za rok
Denní hostování 50 Kč
Roční hostování 1700 Kč